Tips, råd

Textbyrån - Aktiv Administration, skrivbyrån i Örebro

Skrivtjänster och kontorshjälpen i Örebro som inte är längre bort än din telefon eller dator

när Du själv har fått skrivkramp eller inte hinner med

Välkommen!

Textinskrivning rätt-upp-och-ner

  • Inskrivning av text som du själv vill formatera och göra layouten på skrivs bara in rätt upp och ner.
  • Sparas i ett worddokument och skickas till dig via e-posten. Priset är 35::- per 1000 tecken/knapptryckningar och beräknas på det färdiga materialet.
  • Du kan lätt att se i dokumentinformationen hur många tecken/knapptryckningar det är i ditt dokument.
  • En A4-sida med marginalerna 2,5 cm runt om och skrivet med Times New Roman, punktstorlek 11, enkel radmatning blir cirka 4700 knapptryckningar.
  • Det betyder att A4-sidan i detta exempel kostar 164:50 exklusive moms.

 

Några allmänna råd och tips vid inspelning...

  • När Du ska göra en inspelning är det bra om du först testar så att din utrustning fungerar i den miljö du valt att vara i.
  • Alla ljud, även bakgrundsljud långt bort, tas upp av mikrofonen. Det är därför mycket viktigt med placeringen av mikrofonen.
  • Det är viktigt att alla som ska prata är i förgrunden och är placerade på samma avstånd från mikrofonen. Volymen bör skruvas upp ordentligt, så att ljudstaplarna "slår i taket". Det är också viktigt att EN person i taget pratar och att varje person får prata färdigt innan nästa person tar vid.
  • Om jag inte hör exakt vad som sägs skriver jag "otydligt" eller "hör inte" och anger tiden var på ljudfilen dessa markeringarna är. Jag gissar aldrig vad som sägs utan markerar tydligt där jag inte hört vad som sagts. På det sättet är du säker på att allt "otydligt" blir uppmärksammat, och du som varit med får en chans att rätta till. Att ange tidpunkten var på ljudfilen vid "otydligt", "hör inte" etc är viktigt för då blir det lätt för dig att hitta dit.
  • Stora ljudfiler kan inte skickas med e-post. Jag använder Dropbox som är ett gratismoln. USB och CD går också bra.
ljudattribut

Textbyrån/Aktiv Administration . Ö Vintergatan 92, 2 tr . 703 43 Örebro . 070-422 17 83 . monica@textbyran.se

Copyright © 2013. Textbyrån. All Rights Reserved